fellowes logo
CZ

JAK ZÍSKAT PENÍZE ZA NÁKUP ZPĚT:

 • 1.
  1. Vyplňte žádost on-line.

  Připravte si tyto dokumenty:

  • Kopii faktury

  • Údaje k bankovnímu účtu

 • 2.
  Nahrajte on-line kopii faktury, jako doklad o koupi.
 • 3.
  Po ověření vám bude vrácená částka zaslána na účet.
 • 4.
  Potřebujete poradit? Kontaktujte nás zde
Ujistěte se, že jsou vyplněna pole označená *
Osobní Údaje:
*
*
*
*
*
*
*
Česká republika
*
*
*
Údaje K Bankovnímu Převodu
*
*
*
*
Zadejte celé jméno příjemce účtu podle pasu/občanského průkazu (bez iniciál a titulu)
*
Zadejte celé jméno příjemce účtu podle pasu/občanského průkazu (bez iniciál a titulu)
Detaily produktu
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Pište sériové číslo bez mezer. Příklad : 666666AA7777777
Pro ergonomické příslušenství není sériové číslo vyžadováno.
Pro úspěšné odeslání formuláře zadejte 123456.
*
DD/MM/RRRR
*
*
Odkud jste se o této akci dozvěděli? (Prosíme, zvolte jednu odpověď)
Doporučili byste tento výrobek přátelům nebo známým? 0 – rozhodně ne, 10 – rozhodně ano (Prosím, zvolte jednu odpověď)
Aktualizováno dne 6:38 AM / 01-Jul-2024

Regulamin promocji Fellowes Cashback 2024 – Q3


1. Akce platí od 1. července do 30. září 2024 (poslední den, ve kterém lze provést nákup produktů v rámci akce). Této akce se mohou zúčastnit občané Německa, Rakouska, Belgie, Francie, Velké Británie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Švýcarska, Španělska, Portugalska, Itálie, Polska, Chorvatska, Rumunska, České republiky, Slovenska a Řecka („zúčastněné trhy“), kteří dosáhli věku 18 let, s výjimkou zaměstnanců společnosti Fellowes a jejich nejbližších rodinných příslušníků, distributorů společnosti Fellowes a jejich zaměstnanců a osob, které jsou s touto akcí jakkoli profesně spojeny.

2. Zúčastněním se této akce, účastník přijímá tento řád a považuje se, že se seznámil s politikou soukromí Fellowes, dostupnou na adrese: https://fellowes.cz/politika_soukromi.html vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutným pro účely realizace této akce.


Akční nabídka

3. Podmínky akce:

a) Účastník akce si musí pořídit minimálně jedno (1) ergonomické řešení (produkt) Fellowes z níže uvedeného akčního seznamu, a to během trvání akce:

b.       Výrobky budou do akce zařazeny od 1. 7. 2024 do 30. 9. 2024 (poslední den nákupu), přihlášky se mohou zasílat do 31. 10. 2024.

c.       Мáte 30 kalendářních dnů ode dne nákupu k zaregistrování svého produktu


Skartovače
Powershred® LX50 (250 Kč)
Powershred® LX41 (250 Kč)
Powershred® 15C (500 Kč)
Powershred® LX201 (875 Kč)
Powershred® LX210 (1000 Kč)
Powershred® LX211 (1250 Kč)
Powershred®225Mi (2500 Kč)
Powershred®425Ci (3750 Kč)
AutoMax™ 80M (500 Kč)
AutoMax™ 90M (500 Kč)
AutoMax™ 200C (1250 Kč)
AutoMax™ 550C (3000 Kč)


Laminátory
Pixel A4 (125 Kč)
Pixel A3 (250 Kč)
Saturn A4 (250 Kč)
Saturn A3 (375 Kč)


Vázací stroje
Pulsar+  (500 Kč)
Pulsar-E  (750 Kč)
Quasar+ (625 Kč)
Quasar-E (1000 Kč)


Ergonomické příslušenství
Hana LT Series 
Hana LT Laptop Riser (375 Kč)
Hana LT Monitor Stand (250 Kč)
Hana LT Foot Support (375 Kč)
Hana LT Writing Slope (375 Kč)


b) Pro registraci přihlášky vstupte na webovou stránku www.fellowes-promotion.com a vytvořte účet účastníka, zadáním svých osobních údajů a číslo bankovního účtu do registračního formuláře. Po úspěšné registraci obdržíte unikátní přihlašovací údaje ke svému účtu na portálu. Portál se může využit pro registraci mnoha přihlášek a monitorování stavu už existujících.
Přihlášení vyžaduje zaslaní faktury / účtenky potvrzující nákup produktů, ne které se vztahuje akce (ze seznamu uvedeného v bodu 3a), v době platnosti akce.

c) Účastník propagační akce může zaregistrovat maximálně 5 skartovaček, 5 vázacích strojů, 5 laminátorů, 25 kusů ergonomického příslušenství na osobu / firmu / číslo bankovního účtu.

d) Přihláška se bude považovat za platnou vyplní-li účastník správně a celý registrační formulář, prostřednictvím, kterého přihlásí minimálně jeden (1) produkt, na který se akce vztahuje, nakoupený během trvání akce na území země, kde platí akce a vlastní doklad o jeho koupí. Doklad o koupí musí zřetelně uvádět: datum nákupu, název akčního/ch produktu/ů a cenu. („Potvrzení objednávky”, nebo „Informace o zaslání produktu” nejsou přijatelné). 
Splněním všech výše uvedených požadavků účastník získá právo obdržet vratku části ze součtu nákupních cen přihlášených produktů.

4. Jestli z jakéhokoliv důvodu (s výjimkou výrobních vad) prodejci vrátíte přihlášené během akce produkty, bude to znamenat, že jste nekoupili minimálně jednoho produktu, na který se akce vztahuje a nebudete oprávnění obdržet vratku části ceny nákupu.

5. Přihlášky se budou vyřizovat podle pořadí jejích zaslání. Vratka peněz by se měla provést během třiceti (30) dnů od obdržení elektronické zprávy obsahující potvrzení správnosti přihlášky. Zpráva bude odeslána na adresu e-mail uvedenou během registrace.

6. Platba bude provedená pouze po dodání účastníkem všech nezbytných podkladů a údajů pro vyřízení přihlášky. Platba se může provést pouze na tuzemský bankovní účet.

7. Realizace akce závisí na dostupnosti produktů, na které se akce vztahuje a platí do vyčerpání zásob. Navíc se akce nesmí spojovat se žádnou jinou akcí Fellowes.


Osobní údaje

8. Věnujte zvýšenou pozornost kolonkám potvrzujícím souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů. Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace této akce a po dobu, která je nezbytně nutná pro její uskutečnění.

9. Údaje účastníků se nebudou předávat třetí straně bez jejích souhlasu, ledaže bude to nezbytně nutné pro uskutečnění akce. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko je společnost určená společností Fellowes k obsluze této akce.

10. Vaše osobní údaje zpracovává společnost Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Velká Británie. Údaje se zpracovávají v souladu s politikou soukromí Pořadatele: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html

11. V libovolném okamžiku máte právo zrušit souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

12. Máte nárok na podání stížnosti předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

13. Nesouhlas se zpracováním Vaších osobních údajů znemožní účast na akci v podobě účastníka.


Ostatní ustanovení

14. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby elektronické komunikace mezi účastníkem a e-mailovými adresami využívanými na potřeby této akce.

15. Snaha použit falešnou účtenku nebo přihlásit tu stejnou účtenku v několika přihláškách bude mít za následek diskvalifikaci účastníka, a v krajních případech může vést k nahlášení případu příslušným úřadům.

16. Kvůli výjimečným okolnostem, které zůstávají mimo kontrolu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo odvolání nebo změny akce nebo řádu v každé fází akce. U takových změn se pořadatel bude snažit minimalizovat jejích vliv na účastníky akce, cílem předejit zbytečnému zklamaní.

17. Pořadatel si vyhrazuje právo dodat registrovaným účastníkům, kteří s tím souhlasili informace ohledně produktů, na které se vztahuje akce a podrobnosti týkající se akce.

18. Řád akce je zveřejněn na webových stránkách akce, adresa stránky je uvedená v bodu 3b výše.

19. Řád akce je zveřejněn na webových stránkách akce, adresa stránky je uvedená v bodu 3b výše.

20. Bude-li jakákoliv část ustanovení pravidel akce uznaná neplatnou, v rozporu se zákonem nebo bude nevykonavatelná, nebude ovlivněná platnost ostatních ustanovení.

21. Zúčastněním se této akce, potvrzujete, že souhlasíte a seznámili jste se s obsahem tohoto Řádu a registračního formuláře.

22. Pořadatelem akce je: Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Velká Británie

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

Terms & Conditions Fellowes Cashback Promotion 2024 - Q2

 

1. Akce platí od 1. dubna do 30. června 2024 (poslední den, ve kterém lze provést nákup produktů v rámci akce). Této akce se mohou zúčastnit občané Spojené království, Irsko, Francie, Řecko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko(„zúčastněné trhy“), kteří dosáhli věku 18 let, s výjimkou zaměstnanců společnosti Fellowes a jejich nejbližších rodinných příslušníků, distributorů společnosti Fellowes a jejich zaměstnanců a osob, které jsou s touto akcí jakkoli profesně spojeny.

 

Zúčastněním se této akce, účastník přijímá tento řád a považuje se, že se seznámil s politikou soukromí Fellowes, dostupnou na adrese: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html  la vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutným pro účely realizace této akce.

 

Akční nabídka

1. Podmínky akce:

 

a) Účastník akce si musí pořídit minimálně jedno (1) ergonomické řešení (produkt) Fellowes z níže uvedeného akčního seznamu, a to během trvání akce:

 

b) Výrobky budou do akce zařazeny od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 (poslední den nákupu), přihlášky se mohou zasílat do 31. 7. 2024.


c) Žádost musí být podána do 30 dnů od nákupu.

 

Skartovače

AutoMax™ 150C - 1000 Kč

AutoMax™ 350C - 3800 Kč

Powershred® LX85 - 500 Kč

Powershred® LX220 - 1500 Kč

Powershred® 79Ci - 1000 Kč

Powershred® 99Ci - 1250 Kč

Powershred® 125Ci - 1500 Kč

Powershred® 225Ci - 2600 Kč

Powershred® 485Ci - 5200 Kč

Powershred® PS65C - 375 Kč

Powershred® 74C - 500 Kč

Powershred® 76Ct - 750 Kč

Powershred® 48Mc - 750 Kč

Powershred® 78Mc - 1250 Kč

 

Laminátory

Spectra A4 - 125 Kč

Spectra A3 - 250 Kč

Calibre A4 - 375 Kč

Calibre A3 - 500 Kč

Neptune A3 - 625 Kč

 

Vázací stroje

Starlet 2+ - 125 Kč

Star+ - 375 Kč

 

Čističky vzduchu

SE - 1900 Kč

SV - 3000 Kč

 

Ergonomické příslušenství

Svislý držák na 1 monitor Platinum (bílý, stříbrný, černý) - 500 Kč

Svislý držák na 2 monitory Platinum (bílý, stříbrný, černý) - 750 Kč

Svislý držák na 3 monitory Platinum - 1000 Kč

Svislý držák na 2 monitory Platinum - 750 Kč

Opěrka na nohy Heavy Duty Professional Series™ - 500 Kč

Profesionální podstavec pro notebook s USB - Professional Series™ - 500 Kč

Podstavec pro notebook HYLYFT™ - 375 Kč

Bederní opěrka Back Angel™ - 375 Kč

Stojan pod monitor se šuplíkem/s držákem rukopisu (grafitový, šedý) - 375 Kč

 

d) Pro registraci přihlášky vstupte na webovou stránku https://cashback-promotion-2024.fellowes-promotion.com/cz/?country_promotion=29  a vytvořte účet účastníka, zadáním svých osobních údajů a číslo bankovního účtu do registračního formuláře. Po úspěšné registraci obdržíte unikátní přihlašovací údaje ke svému účtu na portálu. Portál se může využit pro registraci mnoha přihlášek a monitorování stavu už existujících.

 

Přihlášení vyžaduje zaslaní faktury / účtenky potvrzující nákup produktů, ne které se vztahuje akce (ze seznamu uvedeného v bodu 3a), v době platnosti akce.

 

e). Každý účastník (osoba/firma/adresa/bankovní účet) se může připojit k této promoční akci s maximálně 5 zapojenými produkty během trvání kampaně, jak je uvedeno v části 3. 

f) Přihláška se bude považovat za platnou vyplní-li účastník správně a celý registrační formulář, prostřednictvím, kterého přihlásí minimálně jeden (1) produkt, na který se akce vztahuje, nakoupený během trvání akce na území země, kde platí akce a vlastní doklad o jeho koupí. Doklad o koupí musí zřetelně uvádět: datum nákupu, název akčního/ch produktu/ů a cenu. („Potvrzení objednávky”, nebo „Informace o zaslání produktu” nejsou přijatelné).

Splněním všech výše uvedených požadavků účastník získá právo obdržet vratku části ze součtu nákupních cen přihlášených produktů.


4. Jestli z jakéhokoliv důvodu (s výjimkou výrobních vad) prodejci vrátíte přihlášené během akce produkty, bude to znamenat, že jste nekoupili minimálně jednoho produktu, na který se akce vztahuje a nebudete oprávnění obdržet vratku části ceny nákupu.

 

5. Přihlášky se budou vyřizovat podle pořadí jejích zaslání. Vratka peněz by se měla provést během třiceti (30) dnů od obdržení elektronické zprávy obsahující potvrzení správnosti přihlášky. Zpráva bude odeslána na adresu e-mail uvedenou během registrace.


6. Platba bude provedená pouze po dodání účastníkem všech nezbytných podkladů a údajů pro vyřízení přihlášky. Platba se může provést pouze na tuzemský bankovní účet.

 

7. Realizace akce závisí na dostupnosti produktů, na které se akce vztahuje a platí do vyčerpání zásob. Navíc se akce nesmí spojovat se žádnou jinou akcí Fellowes.

 

Osobní údaje


8. Věnujte zvýšenou pozornost kolonkám potvrzujícím souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů. Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace této akce a po dobu, která je nezbytně nutná pro její uskutečnění.


9. Údaje účastníků se nebudou předávat třetí straně bez jejích souhlasu, ledaže bude to nezbytně nutné pro uskutečnění akce. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko je společnost určená společností Fellowes k obsluze této akce.

 

10. Vaše osobní údaje zpracovává společnost Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Velká Británie. Údaje se zpracovávají v souladu s politikou soukromí Pořadatele: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html  . 

 

11. V libovolném okamžiku máte právo zrušit souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

12. Máte nárok na podání stížnosti předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

13. Nesouhlas se zpracováním Vaších osobních údajů znemožní účast na akci v podobě účastníka.

 

Ostatní ustanovení

14. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby elektronické komunikace mezi účastníkem a e-mailovými adresami využívanými na potřeby této akce.

 

15. Snaha použit falešnou účtenku nebo přihlásit tu stejnou účtenku v několika přihláškách bude mít za následek diskvalifikaci účastníka, a v krajních případech může vést k nahlášení případu příslušným úřadům.

 

16. Kvůli výjimečným okolnostem, které zůstávají mimo kontrolu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo odvolání nebo změny akce nebo řádu v každé fází akce. U takových změn se pořadatel bude snažit minimalizovat jejích vliv na účastníky akce, cílem předejit zbytečnému zklamaní.

 

17.Pořadatel si vyhrazuje právo dodat registrovaným účastníkům, kteří s tím souhlasili informace ohledně produktů, na které se vztahuje akce a podrobnosti týkající se akce.

 

18. Řád akce je zveřejněn na webových stránkách akce, adresa stránky je uvedená v bodu 3b výše.

 

19. Řád akce je zveřejněn na webových stránkách akce, adresa stránky je uvedená v bodu 3b výše.

 

20. Bude-li jakákoliv část ustanovení pravidel akce uznaná neplatnou, v rozporu se zákonem nebo bude nevykonavatelná, nebude ovlivněná platnost ostatních ustanovení.

 

21. Zúčastněním se této akce, potvrzujete, že souhlasíte a seznámili jste se s obsahem tohoto Řádu a registračního formuláře.

 

22. Pořadatelem akce je: Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Velká Británie

* Potvrzuji, že jsem si přečetl/a a přijímám smluvní podmínky této promoakce. Souhlasím s podmínkami akce a nastavením ochrany osobních údajů.
Chtěl/a byste získávat informace o dalších akcích a novinkách?

Pokud chcete odhlásit odběr marketingových sdělení, kontaktujte nás na adrese fellowes-unsubscribe@promotion-support.com