fellowes logo
PL

JAK UZYSKAĆ ZWROT W PROMOCJI CASHBACK?

 • 1.
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

  Potrzebne będą:

  • Skan dowodu zakupu urządzenia

  • Kompletne i poprawne dane dotyczące konta bankowego

 • 2.
  Załącz do formularza skan dowodu zakupu urządzenia.
 • 3.
  Zwrot zostanie przelany na podany numer konta bankowego po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 • 4.
  Kontakt
Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone *
Dane Osobowe:
*
*
*
*
*
*
*
Polska
*
*
*
Dane konta bankowego
*
*
*
*
Wpisz imię i nazwisko beneficjenta rachunku zgodnie z paszportem/dowodem osobistym (bez inicjałów i tytułu)
*
Wpisz imię i nazwisko beneficjenta rachunku zgodnie z paszportem/dowodem osobistym (bez inicjałów i tytułu)
Dane dotyczące produktu
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
*
Wpisz numer seryjny bez spacji. Przykład: 666666AA7777777
W przypadku akcesoriów ergonomicznych numer seryjny nie jest wymagany.
Wprowadź numer 123456, aby pomyślnie przesłać formularz.
*
DD/MM/RRRR
*
*
Skąd dowiedzieli się Państwo o tej promocji? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
Czy poleciłby Pan/Pani ten produkt przyjacielowi lub znajomym? 0 – zdecydowanie nie, 10 – zdecydowanie tak (Proszę wybrać jedną odpowiedź)
Zaktualizowano 5:32 AM / 22-Apr-2024

Regulamin promocji Fellowes Cashback 2024

 

Uprawnienia


1. Promocja obowiązuje od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024 r. (ostatni dzień, w którym można dokonać zakupu produktów objętych promocją). W promocji mogą wziąć udział obywatele Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Grecja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja, Czechy, Chorwacja, Węgry („Rynki uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, w wyłączeniem pracowników Fellowes i ich najbliższej rodziny, dystrybutorów Fellowes i ich pracowników oraz osób w jakikolwiek sposób zawodowo związanych z tą promocją.

 

2. Przystępując do promocji, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz uważa się, że zapoznał się z polityką prywatności Fellowes, dostępną pod adresem: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html  i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do celów realizacji niniejszej promocji.

 

Oferta promocyjna


3. Warunki promocji:

 

a. Uczestnik promocji musi nabyć przynajmniej jeden (1) produkt Fellowes z poniższej listy promocyjnej w okresie trwania promocji:

 

b. Produkty będą objęte promocją od 1.04.2024 do 30.06.2024 (ostatni dzień zakupu), zgłoszenia mogą być wysyłane do 31.07.2024.


c. Zgłoszenie należy przesłać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

 

Niszczarki

AutoMax™ 150C - 190 PLN

AutoMax™ 350C - 690 PLN

Powershred® LX85 - 90 PLN

Powershred® LX220 - 280 PLN

Powershred® 79Ci  - 190 PLN

Powershred® 99Ci  - 230 PLN

Powershred® 125Ci  - 280 PLN

Powershred® 225Ci  - 450 PLN

Powershred® 485Ci - 900 PLN

Powershred® PS65C - 75 PLN

Powershred® 74C - 90 PLN

Powershred® 76Ct - 135 PLN

Powershred® 48Mc - 135 PLN

Powershred® 78Mc - 230 PLN

 

Laminatory

Spectra A4 - 25 PLN

Spectra A3 - 50 PLN

Calibre A4 - 75 PLN

Calibre A3 - 90 PLN

Neptune A3 - 115 PLN

 

Bindownice

Starlet 2+ - 25 PLN

Star+ - 75 PLN

 

Oczyszczacze powietrza

SE - 330 PLN

SV - 510 PLN

 

Akcesoria ergonomiczne

Ramię na 1 monitor Platinum (białe, srebrne, czarne) - 90 PLN

Ramię na 2 monitory Platinum (białe, srebrne, czarne) - 135 PLN

Ramię na 3 monitory Platinum -175 PLN

Ramię na 2 monitory pionowe Platinum - 135 PLN

Podnóżek Heavy Duty Professional Series - 90 PLN

Profesjonalna podstawa z USB pod notebook - Professional Series™ - 90 PLN

Podstawa pod laptop HYLYFT™ - 70 PLN

Podpórka pod plecy Back Angel™ - 70 PLN

Podstawa pod monitor z szufladą/copyholderem (grafitowa, szara) - 70 PLN

 

d. Aby zarejestrować zgłoszenie, wejdź na stronę  https://cashback-promotion-2024.fellowes-promotion.com/pl/?country_promotion=31 i utwórz konto uczestnika, podając swoje dane osobowe i numer konta bankowego w formularzu rejestracyjnym. Po udanej rejestracji otrzymasz unikalne dane do logowania na swoje konto w serwisie. Serwis może być wykorzystywany do rejestracji wielu zgłoszeń i monitorowania statusu już istniejących.

 

Zgłoszenie wymaga przesłania faktury / paragonu potwierdzającego zakup produktów objętych promocją (z listy wskazanej w punkcie 3a) w okresie obowiązywania promocji.

 

e. Każdy uczestnik (osoba/firma/adres/konto bankowe) może wziąć udział w tej promocji z maksymalnie 5 uczestniczącymi produktami w okresie kampanii, o czym mowa w sekcji 3.

 

f. Zgłoszenie zostanie uznane za ważne jeżeli uczestnik poprawnie i w pełni wypełnił formularz rejestracyjny, poprzez który zgłosił co najmniej jeden (1) produkt objęty promocją, zakupiony w okresie trwania promocji na terenie kraju objętego promocją i posiada dowód jego zakupu. Dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać: datę zakupu, nazwę Produktu(-ów) Promocyjnego(-ych) oraz cenę zakupu. („Potwierdzenia zamówień” i „Powiadomienia o wysyłce produktu” nie są akceptowane).

Jeśli uczestnik spełni powyższe wymagania, wówczas będzie mu przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu części ceny zakupionych produktów objętych promocją.

4. Jeśli zwrócisz zgłoszone w promocji produkty sprzedającemu z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem wady fabrycznej) oznacza, to że nie kupiłeś przynajmniej jednego produktu objętego promocją i nie będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu części ceny zakupu.

 

5. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich przesłania. Zwrot pieniędzy powinien zostać dokonany na podany numer konta bankowego w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem poprawności zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

6. Płatność będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty i dane do przetworzenia zgłoszenia. Płatność może być dokonana tylko na krajowe konto bankowe.

 

7. Realizacja promocji jest uzależniona od dostępności produktów objętych promocją i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Ponadto promocja nie może być łączona z żadną inną promocją Fellowes.

 

Dane osobowe


8. Zwróć szczególną uwagę na pole potwierdzające wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko w celu realizacji tej promocji tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji.


9. Dane uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji promocji. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia jest firmą wyznaczoną przez Fellowes do obsługi tej promocji.

 

10. Firmą przetwarzającą Twoje dane jest Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Wielka Brytania. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora:  https://fellowes.pl/polityka-rodo.html .

 

11. W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych.

 

12. . Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji jako uczestnik.

 

Pozostałe postanowienia

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w komunikacji elektronicznej między uczestnikiem i adresami internetowymi wykorzystywanymi na potrzeby tej promocji.

 

15. Próba wykorzystania przez uczestnika fałszywego dowodu zakupu lub użycie tego samego dowodu zakupu w kilku zgłoszeniach spowoduje dyskwalifikację uczestnika, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgłoszenia do odpowiednich władz.

 

16. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów dotyczących promocji zarejestrowanym uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

18. Regulamin promocji jest opublikowany na stronie promocji, adres strony podano w punkcie 3b powyżej.

 

19. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, a spory dotyczące promocji rozwiązywane będą przed sądami w Anglii i Walii na zasadzie wyłącznej jurysdykcji.

 

20. Jeśli jakiekolwiek część postanowień Regulaminu promocji zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, nie wpłynie to na dalsze obowiązywanie pozostałych postanowień.

 

21. Uczestnicząc w tej promocji, potwierdzasz, że zaakceptowałeś i zapoznałeś się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i formularzu rejestracyjnym.

 

22. Organizatorem promocji jest:

Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Wielka Brytania

* Potwierdzam, że przeczytałem/am i akceptuję Warunki tej promocji. Zgadzam się z polityką prywatności.
Zaznaczając pole, stwierdza Pan/Pani, że wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji o następnych promocjach.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od Fellowes, prosimy o kontakt pod adresem fellowes-unsubscribe@promotion-support.com